სარემონტო სამუშაოები
სარემონტო სამუშაოები

DOMSON’S ENGINEERING-ი მომხმარებელს სთავაზობს შიდა სარემონტო სამუშაოებს კომერციული, საცხოვრებელი, სამრეწველო, სასტუმრო, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის. ჩვენი კომპანიის უსაფრთხოების და ხარისხის სტანდარტები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი პროექტების წარმატებულად შესრულებისათვის, რაც აისახება კომფორტულ და უსაფრთხო შიდა სივრცეებში.

ჩვენ ვიყენებთ ინოვაციურ სამუშაო მეთოდოლოგიას, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს მოვახდინოთ პროცესების აქტიური მენეჯმენტი და მინიმუმამდე დავიყვანოთ პროექტთან დაკავშირებული რისკები.

პარტნიორები