ჯანდაცვის დაწესებულებები
ჯანდაცვის დაწესებულებები

სამედიცინო დაწესებულებების საინჟინრო სისტემებით უზრუნველყოფა საჭიროებს სპეციალიზებულ ცოდნას და გამოცდილებას.

პირველი, რაც უნდა გვახსოვდეს ჯანდაცვის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის პროექტირებისას, ეს არის ჰაერის ბალანსი და დასნებოვნებული ჰაერის გავრცელების თავიდან აცილება სხვადასხვა სივრცეებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერის ფილტრაცია, განსაკუთრებით საოპერაციო ოთახებში.

ცენტრალური სავენტილაციო დანადგარების შერჩევა უნდა განხორციელდეს მრავალსაფეხურიანი ფილტრაციის და ტენიანობის კონტროლის შესაძლებლობის გათვალისწინებით.