საპროექტო სამუშაოები
საპროექტო სამუშაოები

DOMSON’S ENGINEERING-ი გთავაზობთ გამორჩეულ, ინტერგირებულ საპროექტო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შემუშავებულია მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი ინჟინრების, არქიტექტორებისა და სპეციალისტების მიერ.

ჩვენი ინჟინერ-კონსულტანტები უზრუნველყოფენ თქვენი მოთხოვნების შესრულებას პრაქტიკული და ეფექტური საინჟინრო გზების გამოყენებით, პოულობენ ინოვაციურ და შემოქმედებით გადაწყვეტებს კომპელქსური გამოწვევებისთვის.

ჩვენი ინჟინერ-კონსტრუქტორები მუდმივად ეძებენ ახალ მიდგომებს მაღალეფექტური სამუშაო მასალების გამოყენებით, ზრუნავენ უსაფრთხოების გაუმჯობესებასა და წარმოების ეფექტურობის გაზრდაზე, რითაც თავისი წვლილი შეაქვთ სამშენებლო ინდუსტრიაში და ნერგავენ ახალ სტანდარტებს.

პარტნიორები