საყოფაცხოვრებო
საყოფაცხოვრებო

საყოფაცხოვრებო შენობებში ყველაფერი მორგებული უნდა იყოს ადამიანის საჭიროებაზე, რისი მიღწევაც ხდება გარემო პირობების დეტალური ანალიზითა და შესაბამისი საპროექტო გადაწყვეტილებების მიღებით.

საინჟინრო სისტემების შერჩევა ხდება დამკვეთისთვის კომფორტის შექმნის საფუძველზე, რაც გულისხმობს მათ მარტივ მოხმარებას და მინიმალურ სერვისს.