მრავალფუნქციური შენობები
მრავალფუნქციური შენობები

მრავალფუნქციური შენობები ერთ სივრცეში აერთიანებს სავაჭრო და გასართობ ცენტრებს, კომერციულ და საოფისე ფართებს, გამაჯანსაღებელ და სხვა ტიპის დაწესებულებებს. ასეთი შენობების საინჟინრო დაგეგმვა საჭიროებს მაქსიმალურ მოქნილობას, კომბინირებული მიდგომების გამოყენებას და ავტონომიური სისტემების დაგეგმარებას.