სასტუმროები
სასტუმროები

DOMSON’S ENGINEERING-ი უზრუნველყოფს სასტუმროების საპროექტო-სამონტაჟო სამუშაოებს. კომპლექსური სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს შენობები საჭიროებს ავტომატიზაციისა და უსაფრთხოების მაღალი დონით უზრუნველყოფას. სასურველი შედეგის მისაღწევად DOMSONS ENGINEERING–ი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო სტანდარტებს.

საპროექტო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შენობების მართვის სისტემას (BMS). ასევე, აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაძლო საგანგებო სიტუაციები, რაც გულისხმობს გათბობა-გაგრილების, ელექტროენერგიის და წყლის მომარაგების უზრუნველყოფას.