სასტუმროები
სასტუმროები

Domson’s Engineering & Construction-ი უზრუნველყოფს სასტუმროების საპროექტო-სამონტაჟო სამუშაოებს. კომპლექსური სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს შენობები საჭიროებს ავტომატიზაციისა და უსაფრთხოების მაღალი დონით უზრუნველყოფას. სასურველი შედეგის მისაღწევად Domsons Engineering & Construction–ი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო სტანდარტებს.

საპროექტო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შენობების მართვის სისტემას (BMS). ასევე, აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაძლო საგანგებო სიტუაციები, რაც გულისხმობს გათბობა-გაგრილების, ელექტროენერგიის და წყლის მომარაგების უზრუნველყოფას.