ხანძარუსაფრთხოება
ხანძარუსაფრთხოება

DOMSON’S ENGINEERING-ი გთავაზობთ სრულ ხანძარსაწინააღმდეგო და საკონსულტაციო მომსახურებას პროექტის კონცეფციის შექმნიდან - მის დასრულებამდე.

თანამედროვე ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების პროექტირება და საინსტალაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა ხდება ინოვაციური მიდგომებით, რაც სრულად ითვალისწინებს სიცოცხლის უსაფრთხოებას და შენობა-ნაგებობების დაცულობას.

საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს ხანძარსაწინააღმდეგო პროექტის შექმნას, კვლევას, სახანძრო უსაფრთხოების ანალიზს, ხანძარმედეგი მასალების შერჩევას, კვამლის კონტროლისა და ევაკუაციის გეგმის მოდელირებას, შესაბამისი უსაფრთხოების სისტემების ეფექტურ მუშაობას და სრულ ტექნიკურ მხარდაჭერას NFPA-ს სტანდარტების შესაბამისად.

პარტნიორები