ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სამუშაოები
ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სამუშაოები

DOMSON’S ENGINEERING-ი არის საქართველოშო წამყვანი კომპანია საინჟინრო მიმართულებით. ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ პრემიუმ კლასის პროექტების რეალიზებაზე, ვქმნით მომსახურების უმაღლეს ხარისხს და ვნერგავთ თანამედროვე საინჟინრო სტანდარტებს.

წლების განმავლობაში დაგროვებულმა გამოცდილებამ საშუალება მოგვცა მომხმარებელს შევთავაზოთ სხვადასხვა დანიშნულების მქონე შენობების მომსახურების სრული სპექტრი, რაც საინჟინრო, სარემონტო სამუშაოებს, პროექტირებასა და მათ შემდგომ განხორციელებას გულისხმობს.

საინსტალაციო სამუშაოების წარმოებისას კომპანია ხელმძღვანელობს ASHRAE-ს სტანდარტებით და NFPA-ს ხანძარუსაფრთხოების ნორმებით. გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ნორმებს ISO 14001 სტანდარტის გათვალისწინებით.

პარტნიორები