თანამშრომლობა განვითარება წარმატება
კარიერა

Domson’s Engineering-ი, როგორც წამყვანი საინჟინრო კომპანია რეგიონში, მუდმივად ეძებს ადამიანებს, რომლებიც მომხმარებლისთვის გამორჩეულ ფასეულობებს ქმნიან. კომპანიის მუდმივმა ინვესტიციამ თანამშრომლების განვითარებაში შექმნა გარემო, სადაც ყველა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს თავისი პოტენციალის მაქსიმუმი, საკუთარი და საერთო წარმატებისთვის.