ეფექტური და ხარისხიანი
მენეჯმენტი

DOMSON’S ENGINEERING-მა თავი დაიმკვიდრა, როგორც სანდო და დამკვეთის მოთხოვნებზე მაქსიმალურად ორიენტირებულმა კომპანიამ. ეფექტური მენეჯმენტის სისტემა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, მიიღოს უმაღლესი ხარისხის საინჟინრო ინფრასტრუქტურა უმოკლეს ვადებში.

კომპანიის მიერ შემუშავებული და დანერგილი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი სრული მონიტორინგის ქვეშ აქცევს სამუშაო პროცესებს, რაც უზრუნველყოფს რეგიონის უმნიშვნელოვანესი პროექტების სრულყოფილად შესრულებას.

გაყიდვების დეპარტამენტი
პროექტების მართვის დეპარტამენტი
შესყიდვების დეპარტამენტი
საინჟინრო დეპარტამენტი
საოპერაციო დეპარტამენტი
შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი
ანალიტიკის დეპარტამენტი
ტექნიკური დეპარტამენტი
ხარჯთაღრიცხვის დეპარტამენტი
ფინანსური დეპარტამენტი
გაყიდვების შემდგომი სერვისის დეპარტამენტი
მარკეტინგის დეპარტამენტი
საწყობის დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი
ლოჯისტიკის დეპარტამენტი