ეფექტური და ხარისხიანი
მენეჯმენტი

კომპანიის ეფექტური მენეჯმენტის სისტემა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიიღოს უმაღლესი ხარისხის შიდა საინჟინრო ინფრასტრუქტურა უმოკლეს ვადებში. საპროექტო, საინსტალაციო, ლოჯისტიკისა და გაყიდვების შემდგომი სერვისის სწორი მენეჯმენტი, ინფორმაციის სრული და სწრაფი დამუშავება განსაზღვრავს საბოლოო პროდუქტის მაღალ ხარისხს.

პროექტის მენეჯმენტის გამოცდილი გუნდი სრულად ახდენს სამუშაო პროცესის მონიტორინგს კლიენტთან აქტიური კომუნიკაციის, მუდმივი რეპორტინგის, სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდოლოგიის საშუალებით.

ლოჯისტიკის თანამედროვე, ავტომატიზირებული სისტემა ხელს უწყობს პროექტის მიმდინარეობას და აადვილებს მის კონტროლს.

საინსტალაციო სამუშოებში ინჟინერ-პროექტანტთა მუდმივი ჩართულობა უზრუნველყოფს სწორი ინჟინრული გადაწყვეტილებების მიღებას და სისტემების გამართულ მუშაობას.

გაყიდვების დეპარტამენტი
პროექტების მართვის დეპარტამენტი
შესყიდვების დეპარტამენტი
საინჟინრო დეპარტამენტი
საოპერაციო დეპარტამენტი
შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი
ანალიტიკის დეპარტამენტი
ტექნიკური დეპარტამენტი
ხარჯთაღრიცხვის დეპარტამენტი
ფინანსური დეპარტამენტი
გაყიდვების შემდგომი სერვისის დეპარტამენტი
მარკეტინგის დეპარტამენტი
საწყობის დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი
ლოჯისტიკის დეპარტამენტი