ეფექტური და ხარისხიანი
მენეჯმენტი

კომპანიის ეფექტური მენეჯმენტის სისტემა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიიღოს უმაღლესი ხარისხის შიდა საინჟინრო ინფრასტრუქტურა უმოკლეს ვადებში. საპროექტო, საინსტალაციო, ლოჯისტიკისა და გაყიდვების შემდგომი სერვისის სწორი მენეჯმენტი, ინფორმაციის სრული და სწრაფი დამუშავება განსაზღვრავს საბოლოო პროდუქტის მაღალ ხარისხს.

პროექტის მენეჯმენტის გამოცდილი გუნდი სრულად ახდენს სამუშაო პროცესის მონიტორინგს კლიენტთან აქტიური კომუნიკაციის, მუდმივი რეპორტინგის, სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდოლოგიის საშუალებით.

ლოჯისტიკის თანამედროვე, ავტომატიზირებული სისტემა ხელს უწყობს პროექტის მიმდინარეობას და აადვილებს მის კონტროლს.

საინსტალაციო სამუშოებში ინჟინერ-პროექტანტთა მუდმივი ჩართულობა უზრუნველყოფს სწორი ინჟინრული გადაწყვეტილებების მიღებას და სისტემების გამართულ მუშაობას.

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
პროექტის მენეჯმენტის დეპარტამენტი
ფინანსური დეპარტამენტი
საინჟინრო დეპარტამენტი
ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის დეპარტამენტი
გაყიდვების დეპარტამენტი
ტექნიკური დეპარტამენტი
მარკეტინგის დეპარტამენტი
გაყიდვების შემდგომი სერვისის დეპარტამენტი