საგანმანათლებლო ცენტრები
საგანმანათლებლო ცენტრები

DOMSON’S ENGINEERING-სთვის მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო ცენტრებში კომფორტული გარემოს შექმნა. კარგი განათება, ჰაერის ხარისხი და სათანადო ტემპერატურა პირდაპირ აისახება სასწავლო პროცესის შედეგებზე.

ადამიანთა მაღალი კონცენტრაცია თავისთავად განაპირობებს თანამედროვე და საიმედო უსაფრთხოების, მათ შორის ხანძრ-უსაფრთხოების სისტემების საჭიროებას. მრავალფეროვანი პორტფელი საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად უზრუნველვყოთ საინჟინრო სისტემებით ნებისმიერი ტიპის საგანმანათლებლო ცენტრი.