კავკასიის უნივერსიტეტი ბათუმი
კავკასიის უნივერსიტეტი ბათუმი
მიმდინარე
დაწყების თარიღი: მარტი 2020
დამკვეთი: შპს „კავკასიის უნივერსიტეტი“

ქალაქ ბათუმში, კავკასიის უნივერსიტეტის ელექტრომექანიკური სისტემების პროექტირებას და ინსტალაციას, Domson’s Engineering & Construction-ი უზრუნველყოფს. შენობის აღჭურვა დაგეგმილია გათბობის, კონდიცირების, ვენტილაციის, ელექტრობის, განათების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ხანძარსაწინააღმდეგო, შენობის მართვის (BMS) და სუსტი დენების სისტემების უახლესი ტექნოლოგიებით. საინჟინრო სისტემების საინსტალაციო სამუშაოებისას, განსაკუთრებული ყურადღება, ISO 14001 სტანდარტის შესაბამისად, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ნორმებს ენიჭება.

უნივერსიტეტის საერთო ფართობია: 18 290 კვ.მ
პროექტის დასრულება დაგეგმილია:  3 თვეში