წყალმომარაგება-კანალიზაცია
წყალმომარაგება-კანალიზაცია

ჩვენი ჯგუფი ანხორციელებს საპროექტო-სამონტაჟო სამუშაოებს წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების მიმართულებით. კვალიფიციური სპეციალისტების და უმაღლესი ხარისხის მასალის გამოყენებით, კომპანია უზრუნველყოფს თანამდეროვე, ევროპული სტანდარტების კომუნიკაციების მოწყობას საყოფაცხოვრებო, კომერციული და საწარმოო დანიშნულების შენობებში.

ენერგო ეფექტური სისტემები
  • წყლის ფილტრაცია-ქიმიური დამუშავება
  • ავტომატიზირებული სატუმბი სისტემები
  • სანიტარული მოწყობილობების მონტაჟი
  • გარე ქსელის მოწყობა
პარტნიორები